Extra mogelijkheden voor betere kansen

Gelukkig zijn er nog voldoende mogelijkheden voor leerlingen om naar een speciale school te gaan. Hier staat de informatie hoe dat voor dove, slechthorende en doofblinde leerlingen en leerlingen met tos geregeld is.