Je weg vinden in passend onderwijs

Een goede onderwijsplek vinden met de juiste begeleiding is niet altijd makkelijk. Hier vind je de regelingen die gelden voor leerlingen met een auditieve beperking, voor doofblinde leerlingen en voor leerlingen met tos.