Mijn Overzicht

In verschillende situaties kun je de hulp van een tolk inschakelen. In dit overzicht tref je allerlei onafhankelijke informatie aan over deze tolksituaties en waar je rekening mee moet houden. En waar handig wijzen wij je de weg richting andere organisaties.


 

Je weg vinden in passend onderwijs

Een goede onderwijsplek vinden met de juiste begeleiding is niet altijd makkelijk. Hier vind je de regelingen die gelden voor leerlingen met een auditieve beperking, voor doofblinde leerlingen en voor leerlingen met tos.


 

De mogelijkheden voor extra ondersteuning

Extra ondersteuning in het regulier onderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde onderwijsinstellingen. Hier lees je hoe de aanvraag moet worden verzorgd en hoe de ondersteuning er in de praktijk uit kan zien.

 


 

Met de juiste informatie de juiste stappen zetten

Rechten en plichten beginnen met het goed geïnformeerd zijn. Belangrijk dus om informatie op te vragen. En belangrijk ook om te weten dat een goed overleg met heldere afspraken voor alle betrokkenen het beste is.


 

Goed voorbereid zijn en eigen keuzes maken

Individueel of samen met anderen, het is goed om voor je belang op te komen. Jij bent de ervaringsdeskundige en dat zal op school begrepen moeten worden.


 

Een greep uit het grote aanbod

Laat je vooral uitgebreid informeren. Hier vind je een overzicht van belangenorganisaties, onderwijsinstellingen, literatuur en andere nuttige zaken.